Aktualnoœci - Drewnogród - place zabaw

Uzyskanie Certyfikatu "Bezpieczne place zabaw"

W styczniu 2009 r. w naszej firmie odbyło się szkolenie na temat Bezpiecznych Placów Zabaw, prowadzone przez Pana Dominika Berlińskiego – przedstawiciela Centrum Kontroli Placów Zabaw – specjalisty ds. norm. Celem szkolenia było omówienie zapisów Norm PN-EN 1176 i PN-EN 1177 dotyczących zasad projektowania, produkcji, montażu i przeprowadzania przeglądu na placach zabaw. Omówione zostały również zmiany jakie przyniosły nowe normy.
W szkoleniu brali udział wszyscy pracownicy firmy.
Wszystko to robimy dla bezpieczeństwa naszych dzieci.