Realizacje - Szkoła Podstawowa w Górkach Szczukowskich

 
drewniane place zabaw  aluminium