Realizacje - Szkoła Podstwowa w Strawczynie

 
 plac  aluminium