Realizacje - Szkoła Podstawowa w Jaworzni

 
 pianka  aluminium  plac
 kształtki piankowe