Realizacje - Szkoła Podstawowa nr 3 w Staszowie, ul. Mickiewicza 40

 
 zabaw  aluminium  aluminium