Realizacje - Szkoła Podstawowa nr 3 w Staszowie, ul. Mickiewicza 40

 
 plac  aluminium  pianka