Realizacje - Szkoła Podstawowa nr 53 w Katowicach

 
 plac  aluminium  aluminium