Realizacje - Szkoła Podstawowa nr 53 w Katowicach

 
 plac  pianka  pianka