Oferta

Hu¶tawka wahadłowa podwójna PZ 510 Bocianie gniazdo

Specyfikacja
 

Wymiary:
Szeroko¶ć: 185 cm
Długo¶ć: 325 cm
Wysoko¶ć: 230 cm

Przedział wiekowy: 3-15 lat

Strefa bezpieczeństwa: 350 x 750 cm (26m2)

 

 Nawierzchnia w obrysie wielok±ta opisuj±cego minimaln± strefę bezpieczeństwa powinna być wykonana z niżej wymienionych materiałów:

 

Materiał Minimalna grubo¶ć warstwy amortyzacyjnej
darń/gleba nie dotyczy
kora -wielko¶ć ziarna od 20 do 80 mm, rozdrobniona, 30 cm
wióry -wielko¶ć ziarna od 5 do 30 mm 30 cm
piasek płukany -wielko¶ć ziarna od 0,2 do 2 mm, 30 cm
żwir -wielko¶ć ziarna od 2 do 8 mm, 30 cm
Inne materiały np: bezpieczna nawierzchnia syntetyczna Nawierzchnia syntetyczna HIC min. 1, 2 m