Oferta

Huśtawka ważka PZ 550

  Specyfikacja

 

Wymiary:
Szerokość: 45 cm
Długość: 303 cm
Wysokość: 120 cm

Przedział wiekowy: 3-15 lat

Strefa bezpieczeństwa: 245 x 503 cm (11,2m2)

 

 Nawierzchnia w obrysie wielokąta opisującego minimalną strefę bezpieczeństwa powinna być wykonana z niżej wymienionych materiałów:

 

Materiał Minimalna grubość warstwy amortyzacyjnej
darń/gleba nie dotyczy
kora -wielkość ziarna od 20 do 80 mm, rozdrobniona, 30 cm
wióry -wielkość ziarna od 5 do 30 mm 30 cm
piasek płukany -wielkość ziarna od 0,2 do 2 mm, 30 cm
żwir -wielkość ziarna od 2 do 8 mm, 30 cm
Inne materiały np: bezpieczna nawierzchnia syntetyczna Nawierzchnia syntetyczna HIC min. 1, 2 m