Oferta

Piaskownica 2,3 x 2,3 m z zadaszeniem

 Przedział wiekowy: 1+

Długość: 240 cm
Szerokość: 240 cm
Wysokość: 163 cm
Minimalna strefa bezpieczeństwa: 540 x 540 cm,
Powierzchnia strefy bezpieczeństwa: 27,3 m2
Maksymalna wysokość swobodnego upadku: 31 cm

Dostępność części zamiennych: TAK

Produkt zgodny z PN-EN 1176-1:2017, PN-EN 1176-3:2017: TAK