Otwarte Strefy Aktywności

Szanowni Państwo, 

Program rozwoju małej infrastruktury sportowo - rekreacyjnej o charaterze wielepokoleniowym - Otwarte Strefy Aktywności (OSA) wspierają budowę ogólnodostępnych, wielofunkcyjnych, plenerowych stref aktywności. 

Celem programu jest tworzenie przestrzeni aktywności sportowej, które umożliwią międzypokoleniową integrację społeczną w pobliżu miejsca zamieszkania. 

Program przewiduje dofinansowanie Otwartych Stref Aktywności w dwóch wariantach:

-wariant podstawowy, składający się z siłowni plenerowej oraz strefy relaksu. 

-wariant rozszerzony, składający się z placu zabaw o charakterze sprawnościowym, siłowni plenerowej oraz strefy relaksu. 

Dofinansowanie budowy stref aktywności w ramach Programu może wynieść do 70% wydatków kwalifikowanych!