Program Radosna Szkoła

„Radosna szkoła” to rządowy program wspierania organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia.


Program Radosna Szkoła zakłada finansowe wsparcie dla szkół na zakup pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole i na urządzenie szkolnego placu zabaw.
Program zaplanowany jest na lata 2009-2014.

Celem programu rządowego jest:
1) stworzenie sześcioletnim i siedmioletnim uczniom rozpoczynającym naukę w szkole bezpiecznych warunków w zakresie nauki, wychowania i opieki, porównywalnych z warunkami edukacji przedszkolnej,
2) wzmocnienie opiekuńczej funkcji szkoły,
3) stworzenie warunków umożliwiających realizowanie nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego,
4) stworzenie bezpiecznych i przyjaznych warunków organizowania zajęć szkolnych.

Źródło: http://www.radosnaszkola.men.gov.pl